panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Säkra upp kontanthanteringen i din butik

Hanteringen av kontanter har många gånger inneburit problem för handlare över hela världen. Det handlar inte bara om den uppenbara risken för att ta emot falska pengar, rån eller stölder, utan även mindre allvarliga problem som till exempel att någon räknar fel i dagskassan eller lämnar tillbaka fel växel. Det är inte alla som påpekar om de får mer pengar tillbaka än de borde.

Förvara dina kontanter säkert

Du kan inte förvara pengar och värdesaker hur som helst utan de behöver låsas in i säkra skåp för att hindra tjuven från att komma åt dem. Det finns inget försäkringsbolag som ersätter pengar som stulits om de varit förvarade felaktigt. Du behöver även tänka på att säkerhetsskåpet behöver kunna stå emot en eventuell eldsvåda, så köp ett skåp som är certifierat och testat både mot stöld och brand.

Hantera kontanterna på rätt sätt

För att minska risken för rån kan du installera deponiboxar för sedlar så slipper det ligga mer kontanter än nödvändigt i kassalådan. Du bör alltid ha för vana att kontrollera alla sedlar, inte bara utföra stickprov. Automatiska sedelräknare räknar både rätt och snabbt vilket minskar tiden för kontanthanteringen och därmed risken för fel. Du kan få mer information online om hur du kan säkra upp kontanthanteringen i din butik.