panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkät med flervalsfrågor

En enkät med flervalsfrågor innebär, som namnet anger, att frågorna i enkäten består av flera olika alternativ till svar som den tillfrågade kan välja mellan. Den här varianten av enkät brukar främst användas inom utbildning vid prov i skriftlig form samt vid undersökningar av olika marknadsområden.

Den här typen av enkät sägs ha fötts 1914 i Kansas, USA. Till en början användes flervalsfrågeställningen vid bedömning av rekryter inom militären, främst för att se dess duglighet under det första världskriget. Dessa enkäter används till en viss mån även idag inom militären.

Fördelarna med flervalsfrågor är många, effektiviteten är stor speciellt om frågornas konstruktion är väl strukturerad. En annan fördel är att tiden för att besvara frågorna kan förkortas kraftigt nu när inga personliga åsikter eller förklaringar behövs redakteras av de som svarar på frågorna. En del nackdelar finns dock också inom denna typ av enkät. En av dessa är otydlighet, det vill säga vid en feltolkning av informationen i frågeformuleringen kan svaret bli ”fel” fast svaret är egentligen är ”rätt”. Denna nackdel brukar benämnas ”flervalsgissning”, nu när svaren på frågorna istället för rätta ofta blir rena gissningar, till skillnad mot de enkäter utan alternativ till svar där besvararna kan ge olika motiv i sina svar.