panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Enkäter och undersökningar på internet

Att sätta ihop och genomföra någon form av undersökning manuellt kan vara både krångligt och tidskrävande. Vad många glömmer är att det går alldeles utmärkt att göra det på nätet. Med hjälp av ett antal olika tjänster är det möjligt att mycket enkelt skapa ett frågeformulär och därefter bjuda in de personer som man vill ska delta i undersökningen.

Många fördelar

Den här typen av tjänster är utmärkt om man till exempel håller på med ett arbete, uppsats eller liknande uppgifter och behöver genomföra en undersökning. Fördelen med att göra på det här sättet gentemot att fråga folk öga mot öga är att man både sparar papper och framförallt en hel del tid. Du behöver inte trycka upp några formulär eller ordna med lokaler, och du behöver heller inte lägga timmar på att gå runt på stan för att hitta deltagare.

Anonymitet

En annan fördel med att sköta sina undersökningar på internet är att deltagarna kommer att känna sig mer anonyma. Om du ska genomföra en anonym undersökning med frågor som kan uppfattas som personliga eller känsliga så kan folk känna sig obekväma att svara. I synnerhet om de måste skriva ner sina svar för hand på ett papper, detta oavsett om de inte behöver skriva sina namn. Samma sak gäller undersökningar där man ställer sina frågor till deltagaren öga mot öga. På internet så har dock alla samma handstil och de flesta blir lite modigare när man har en datorskärm mellan sig och undersökaren, vilket gör det lättare för deltagarna att ge sanningsenliga och utförliga svar.

Tips och råd

Många av de existerande tjänsterna erbjuder även tips och råd om hur du ska utforma din undersökning. Det kan tyckas enkelt – det är väl bara att skriva ner frågorna och några alternativ? Men för att få så bra resultat som möjligt så är det viktigt att ställa rätt frågor, ställa dem på rätt sätt samt att ge rätt sorts svarsalternativ.