panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Analysera dina resultat

För att analysera en enkäts resultat efter insamlingsprocessen bör en översikt av uppgifter göras, en utredning av individuella svar, samt ett skapande och en export av dynamiska diagram. Det rekommenderas även att filtrera, jämföra, visa samtal, att diskutera åsikter och specifika segment av data, kategorisera svaren i öppet format.

En sammanfattning av resultatet bör genomföras. En analys av standardvyn ger en snabb överblick över de övergripande resultaten av enkäten. För frågor i slutet format går det att generera dynamiska grafiker för en visuell analys.

Individuella svar

Visualisering av individuella svar är användbart för att visa hela uppsättningen av svar för undersökningen för var och en av respondenterna. Varje enskilt svar brukar dessutom inkludera metadata av de tillfrågade, som bidrar till att få mer insikter om:

  • Vem skickade svaret (vid ansökan om spårade svar).
  • Kollektorn genom vilken svaret sändes.
  • Datum och tid för start och slut.
  • Tiden det tog att ange svaret.
  • Slutförande av svaret.
  • Respondentens IP-adress.

Om avsikten till exempel är att visualisera de svar som har skickat under en viss period av tid, går det att använda sig av tidfilter. Om endast svar från kvinnor behövs analyseras går det att filtrera medelst kön. Det finns möjlighet att använda filter av ett flertal olika typer.