panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Opinionsundersökning

Opinionsundersökningar görs till största del i frågor gällande samhället och består av en massiv åsiktinsamling från en större mängd personer. Denna typ av undersökningar brukar äga rum inför val, och frågorna handlar oftast om förväntningar, beteenden samt olika kunskaper. När det gäller val är det prognoser som genomförs och vid marknadsföring är det olika produkter som blir upptagna i ett mer kommersiellt syfte.

De flesta opinionsundersökningarna brukas göras på begäran av press, radio och television, där dessa mätningar har blivit ett medel för påtryckning. Resultaten brukar kombineras med artiklar för debatt och meddelanden i pressen. Dessa mätningar har ibland utpekas som problematiska och orättvisa när de är dyra att genomföra och på grund av dess höga kostnader inte alls möjliga för alla typer av organisationer. Alla dessa undersökningar, speciellt de som är marknadsinriktade, har inte för avsikt att skapa debatter i samhället.

Normalt sett har opinionsundersökningar tre olika särdrag, dessa kan delas in i tre olika grupper, dessa är:

  • Statistiska urval, så kallade “stickprov” för att få en uppskattning av de tillfrågade personernas åsikter.
  • Intervjuer med samma frågor till alla personerna samt alternativ till svar i fast form.
  • Mätning av befolkningens åsikter.