panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Vid konflikter mellan enskilda parter

Det kan mycket väl bli så att det uppstår konflikter om man som företag köper en fastighet eller bostad. Det är viktigt att man försöker lösa dessa tvister så man inte behöver gå till domstol. Det kan vara frågan om att man inte kommer överens om olika delar gällande köpet och försäljningen.

Om det går att skapa en förlikning så kan detta vara en stor fördel för båda parter. Det gäller att man är påläst och har kunskapen om hur man bäst ska genomföra en förlikning i ett tvistemål. Hos Bostadsjuristerna så kan man läsa om detta och få bra tips på hur man bäst kommer överens genom förlikning.

Det går också att anlita jurister om det känns allt för stort och som lekman kanske man inte har den koll som man kanske trodde att man hade innan det hela hände. Försök att så tidigt som möjligt få till stånd en förlikning. Det kan gynna alla parter på ett positivt sätt. Om det ska ske en förlikning så se till att det finns ett avtal för detta.

Det kan komma att kosta dig pengar oavsett om du är företagare eller som privatperson. Använd ditt rättsskydd som du kan ha som företagare i någon försäkring som du har. Som privatperson så kan detta finnas i din hemförsäkring. Detta kan täcka en del av de kostnader som uppstår vid en tvister och en förlikning.