panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Tänk på ergonomin

Ergonomi är en väldigt viktig aspekt av vilken arbetsplats som helst och därför ett arbete som alla måsta ta itu med. Dålig ergonomi kan nämligen leda till en rad olika besvär och påverka medarbetares produktivitet och även hälsa.

Ergonomi är något som kan betyda väldigt olika insatser beroende på vilken typ av arbetsplats man talar om. Men kontentan av problemet är fortfarande densamma. Målet är att arbetare ska kunna anta så naturliga kroppspositioner som möjligt i sitt arbete och få rätt sorts avlastning för att motverka bland annat repetitivt arbete.

För sittande jobb, som många kontorsjobb idag, är stolen ofta en av de viktigaste delarna. Men även datorskärm och andra datortillbehör kan ha en roll att spela i detta. Och medan det finns ett par olika lösningar som kan vara effektiv är det fortfarande rekommenderat att ta regelbundna pauser från sådant arbete för att sträcka och röra på sig.

Mer stående jobb har andra utmaningar som måste tacklas. Att stå länge på ett och samma ställe kan vara dåligt för ben och rygg, men det är också något som går att underlätta med rätt medel. Om arbetet betyder att personen rör på sig ofta mellan olika stationer kan detta bli ett mindre problem, men individuella förhållanden vid varje station kan fortfarande behöva granskas noga.