panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Vikten av att samla data

Att samla data är ett kritiskt arbete i praktiskt taget alla verksamheter idag. Data av alla dess slag kan vara användbart att ha för att ta viktiga beslut som tar företaget framåt. Hur man samlar in den kan så klart variera väldigt mycket. Men en hel del kommer så klart från företagens egna interna datorsystem, som kunddatabaser, försäljningsstatistik och liknande.

Data blir allt mer är hårdvaluta som kan säga mycket om företagets ställning i branschen och dess potentiella ställning i den snara framtiden. Men trots detta är det många företag som inte ser till att samla in data över huvud taget. Och i dagens läge kan det vara väldigt negativt både på lång och kort sikt.

Men även bland de företag som faktiskt samlar in data, använder de den inte till något mer än att endast analysera det operativa arbetet. Somliga vet dock att detta är ett problem och menar på att de inte kunna kopplat sin data samman på ett produktivt sätt. I dessa fall finns det dock lösningar på mjukvarunivå som kan vara precis vad som saknas.

Att kunna dra kopplingar mellan olika delar av verksamheten kan ofta sprida ljus över hur saker och ting faktiskt är mer beroende av varandra än man först skulle tro. Men samtidigt gäller det att aldrig missta korrelation för kausalitet. Bara för att två faktorer är sammankopplade betyder det inte att den ena alltid orsakar den andra.