panelarrow

Företag, Personal och enkät

Allt för företag och personal

Sälj produkter på ett nytt sätt online

Kanske är tiden ute för stora gallerior som Mall of Scandinavia. Den tydligaste trenden idag för detaljhandeln är att den flyttas från fysiska butiker till nätet. Pandemin förorsakad av Coronaviruset har dessutom skyndat på utvecklingen med ökad e-handel. Den stora förskjutningen av detaljhandeln har i huvudsak berört kläder, mode och kroppsvård. Det som kommer att öka mest inom e-handel är dagligvaruhandeln med livsmedel delvis beroende på att allt fler arbetar hemma.

Nya unga entreprenörer

En tydlig trend inom handeln är att unga entreprenörer blir fler och fler och de startar inte fysiska företag eller fysiska butiker utan det är e-handel som gäller. En trend i trenden är att det finns ett hållbarhetsperspektiv hos de unga entreprenörerna.

Live shopping

För att göra e-handeln ännu mer konkurrenskraftig så skapas det mediehus för live shopping. Där får man hjälp med att visa upp sina produkter i stimulerande och vackra miljöer. Ett sådant exempel är ehandel.live.

Amazon-en tuff konkurrent

Amazons inträde på den svenska e-handelsmarknaden har skapat viss turbulens. De stora e-handelsföretag som idag säljer produkter från andra tillverkare än de själva har så små marginaler att de egentligen inte tål någon konkurrens. De e-handelsföretag som kommer att klara sig är de som är födda på nätet och säljer egna produkter via egna e-butiker.